Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega inwentaryzacja drzewostanu?

W dobie narastających problemów środowiskowych ochrona drzewostanów nabiera coraz większego znaczenia. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest inwentaryzacja drzewostanu, czyli dokładne zbadanie i opisanie drzew znajdujących się na danym terenie. W artykule przedstawimy, na czym polega inwentaryzacja drzewostanu, inwentaryzacja drzew przed wycinką, a także kiedy wymagana jest inwentaryzacja drzewostanu.

Inwentaryzacja drzewostanu – na czym polega i jakie informacje niesie?

Inwentaryzacja drzewostanu to kompleksowy proces, w ramach którego dokonuje się szczegółowej analizy gatunków drzew, ich rozwoju oraz stanu zdrowotnego. Zadaniem specjalistów przeprowadzających inwentaryzację jest zebranie danych dotyczących liczby i rozmieszczenia drzew, ich wielkości oraz wieku. Ponadto ocenia się kondycję fitosanitarną badanych okazów, ewentualne zagrożenia czy choroby oraz możliwości ich leczenia lub konieczność usunięcia. Dane zgromadzone podczas inwentaryzacji są niezbędne do opracowania planów zarządzania zielenią, działań konserwatorskich oraz oceny wpływu przyszłych inwestycji na drzewostan. W dokumentacji inwentaryzacyjnej odnotowuje się również obecność gatunków chronionych, co pozwala na właściwe rozplanowanie działań ochronnych na badanym terenie.

Inwentaryzacja drzew przed wycinką – dlaczego jest ważna?

Kolejnym istotnym elementem zarządzania drzewostanem jest inwentaryzacja drzew przed planowaną wycinką. Jej celem jest szczegółowe sprawdzenie stanu drzew, które mają zostać usunięte oraz ocena konieczności przeprowadzenia takiej wycinki. Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej przed wycinką pozwala na uzyskanie informacji, które mogą wpłynąć na decyzje dotyczące dalszych działań. Na przykład, jeśli okazuje się, że drzewo nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i można je uratować poprzez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, możemy uniknąć jego wycinki. W Polsce inwentaryzacja drzew jest wymagana przede wszystkim w przypadku planowania dużych inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, które mogą wpłynąć na istniejący drzewostan. Przepisy prawa nakładają na inwestorów obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji drzew, która ma na celu ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na otaczające drzewa i ustalenie, czy wycinka jest konieczna.